Odisha News
.

ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏହି ୪ ପ୍ରକାର ତେଲ

ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେଟ ଫୁଲିବା ସହ ସେମାନେ ଚିଡ୍-ଚିଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ମହିଳାମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପେନ କ୍ଲିୟର ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ଲାଭକାରୀ ହେବ।

ଲାଭେଣ୍ଡର ଅଏଲ

ଏହି ତେଲରେ ଆଣ୍ଟି ଫ୍ଲେମେଟରୀ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଯାହା ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ କରିବା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ତେଲର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପେଟର ତଳ ଭାଗରେ ମସାଜ କରିବା ଦ୍ବାରା ଗର୍ଭାଶୟରେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।

ଲବଙ୍ଗ ତେଲ

ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଶରୀରର ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ତେଲ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଲବଙ୍ଗ ତେଲର ଦୁଇ-ଚାରି ବୁନ୍ଦା ପାଣିରେ ପକାଇ ସେଥିରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ଦ୍ବାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।

oilଡାଲଚିନି ତେଲ

ଏହି ତେଲ ଗର୍ଭାସୟ ସଂକୁଚିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସମୟରେ ଏହି ତେଲକୁ ପେଟର ତଳ ଭାଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।

ଏହାସହ ପଢନ୍ତୁ: ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଆଚାର ଖାଇବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ, ଜାଣନ୍ତୁ

ପିପରମିଣ୍ଟ ଅଏଲ

ଏହି ତେଲ ଥଣ୍ଡା-କାଶ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ମାସଂପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.