ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଚିଆ ସିଡ୍ସ, ପିମ୍ପଲରୁ ପାଇବେ ମୁକ୍ତି

ଚିଆ ସିଡ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଚିଆ ସିଡ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ।

ଚିଆ ସିଡ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଚିଆ ସିଡ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଆ ସିଡ୍ସର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିବୁ । କଳା ଏବଂ ଧଳା ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଆମ ସ୍କିନ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦାଗ ଏବଂ ପିମ୍ପଲ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ ।

ଚିଆ ସିଡ୍ସରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଓମେଗା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଚର୍ମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଏକ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ଚିଆ ସିଡ୍ସରୁ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚାମଚ ଚିଆ ସିଡ୍ସକୁ ଦୁଇ ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିରେ ଭିଜାଇବାକୁ ପଡିବ । କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏହାର ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଚିଆ ସିଡ୍ସରୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ସ୍କ୍ରବ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚାମଚ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ସହିତ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ତିନୋଟି ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ, ୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଭିଜାଯାଇଥିବା ଏକ ଚାମଚ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ପିଇବା ଉଚିତ୍, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । କିଛି ଲୋକ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ପାଇଁ ଆଲର୍ଜି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ୨ ରୁ ୩ ଥର ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଉଚିତ୍ । ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସନସ୍କ୍ରିନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନସାରା ଅତି କମରେ ୭ ରୁ ୮ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.