ମ୍ୟାଗି ବନାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଏପରି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦେଶୀ ତଡକା

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ

 • ୧ ପ୍ୟାକେଟ ମ୍ୟାଗି
 • ଏକ କପ୍ ଫୁଲକୋବି କଟାହୋଇଥିବା
 • ୧ ଚାମଚ୍ ଗରମ ମସଲା
 • ୧/୪ ଚାମଚ୍ ଚାଟ୍ ମସଲା
 • ଏ ଚାମଚ ସୋରିଷ
 • ୧/୪ ଟେବୁଲ ଚାମଚ ହଳଦି ପାଉଡର
 • ୧ ଚାମଚ୍ ଧନିଆ ପାଉଡର
 • ୧/୪ ଚାମଚ୍ ଲାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡର
 • ଏକ ଚିମୁଟା ହେଙ୍ଗୁ
 • ଲୁଣ ସ୍ୱାଦାନୁସାରେ
 • ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

 1. ପ୍ରଥମେ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମରେ ଆଞ୍ଚରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ସୋରିଷ ପକାଇ ତଡକା ଦିଅନ୍ତୁ।
 2. ଏହାପରେ ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି, ହଳଦି, ଧନିଆ ପାଉଡର,ଲାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଲୁଣ ଏବଂ ପାଣି ପକାଇ ମିକ୍ସ କରି ସିଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
 3. ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଭଲଭାବେ ସିଝିଯିବସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗି, ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଏବଂ ଏକ କପ୍ ପାଣି ପକାଇ ୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
 4. ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ମିଶାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
 5. ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଇଲର ଆଳୁ କୋବି ମ୍ୟାଗି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।
Leave A Reply

Your email address will not be published.