Sabuthi Sabubele Hata Muthare Khabar

ଆଜି ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Nokiaର ତିନି ତିନିଟି ଦମଦାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ସୁବିଧା

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏଚଏମଡି ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ନିଜ ନୋକିଆ ୮.୨ ୫ଜି, ନୋକିଆ ୫.୩ ଓ ନୋକିଆ ୧.୩କୁ ଆଜି ହିଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।  ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ଫୋନ ଗୁଡିକରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ମାନ ବି ମିଳିପାରିବ ।  ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫୋନ ଗୁଡିକର ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ।ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କମ୍ପାନୀର ଏହି ତିନି ଫୋନର ଦର ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ।

Nokia ୮.୫ ୫ଜିର ସମ୍ଭାବିତ ସ୍ପେସିଫିକସନ:

ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏହି ଫୋନରେ ୫ଜି ର ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ ।  ଏହା ସହ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏଲଇଡ଼ି ବା ଏଲ୍ସିଡ଼ିର ସପୋର୍ଟ ବି ଦେଇପାରେ ।  ଏହାବାଦ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହା ଜରିଆରେ ସ୍ନାପ ଡ୍ରାଗନ ପ୍ରୋସେସର, ୩୨ ମେଗାପିକ୍ସଲର ପପ-ଅପ କ୍ୟାମେରା ସହ ୩୫୦୦ ଏମଏଏଚ ବ୍ୟାଟେରୀର ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳିପାରେ ।

nokia new

Nokia ୫.୩ ର ସମ୍ଭାବିତ ସ୍ପେସିଫିକସନ:

ଲିକ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ଫୋନରେ ୬.୫୫ ଇଞ୍ଚର ଡିଷ୍ପ୍ଲେ ସମେତ କଲକରମ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ
୬୬୦ ପ୍ରୋସେସର, ୩ ଜିବି ରାମ ଭଳି ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।  କମ୍ପାନୀ ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ କ୍ୱାଡ କ୍ୟାମେରା ସହ ଉଚ୍ଚ ମେଗା ପିକଶାଲାର ସୁବିଧା ମାନ ଦେବ ।

Nokia ୧.୩ର ସ୍ପେସିଫିକସନ:

ଲିକ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫୋନରେ ୬.୧ ଇଞ୍ଚର ଏଚଡ଼ି ପ୍ଲସ ଡିଷ୍ପ୍ଲେ, ବଟର ଡ୍ରପ ନଚର ସୁବିଧା ବି ମିଳିପାରିବ ।  ଏହା ସହ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ ୧ ଜିବି ରାମ +୮ ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ ସମେତ ଦମଦାର ପ୍ରୋସେସରର ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳିପାରିବ ।  ଏହା ସହ ଏହି ଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ୯ ଅପରେଟିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ସହ ହିଁ କାମ କରିବ ବୋଲି ଜଣା ଯାଇଛି ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.