Browsing Tag

aai

ଇଂଜିନିୟରିଂ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, AAI ରେ ଖାଲିପଡିଛି ଅନେକ ପଦବୀ

ଭାରତୀୟ ବିମାନପତ୍ତନ ପ୍ରାଧିକରଣ(AAI)ରେ ଖାଲି ପଡିଛି ଅନେକ ପଦବୀ। ଏଠାରେ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ( ଇଂଜିନିୟରି ସିଭିଲ/ଇଲେଟ୍ରିକାଲ/ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ) ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଚନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ େଓ୍ଵବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ…