Browsing Tag

abhilipsa panda

“ହର ହର ଶମ୍ଭୁ” ଗୀତ ଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡା କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଙ୍ଗର ଫର୍ମାନୀ ନାଜ ମହାଦେବଙ୍କ ଭଜନ "ହର ହର ଶମ୍ଭୁ" ଗୀତ ଗାଈ ଏକ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଘେରକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି  । ଫର୍ମାନୀ ମୁସଲିମ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଭଜନ ଗାଇ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି  । ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରି…