Browsing Tag

Anuradha nakshatra

ଏହି ନକ୍ଷ୍ୟତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ବେଶ ଭାଗ୍ୟବାନ

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନକ୍ଷ୍ୟତ୍ରର ରହିଛି ଅଧିକ ମହତ୍ୱ। ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷ୍ୟତ୍ରର ଅଧାରରେ ଭାଗ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବମୋଟ ୨୭ଟି ନକ୍ଷ୍ୟତ୍ର ରହିଛି । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ନକ୍ଷ୍ୟତ୍ର ସଂର୍ପକରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ…