Browsing Tag

aoc recruitment 2023

ଆର୍ମି ଅଡିନାନ୍ସ କୋର ରେ ୧୭୯୩ ଟ୍ରେଡସମେନ୍‌ ମେଟ୍‌ ଓ ଫାୟାରମେନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଆର୍ମି ଅଡିନାନ୍ସ କୋର ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ଆର୍ମି ଅଡିନାନ୍ସ କୋର (ଏଓସି) ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିକ୍ୟୁଟ ମେଣ୍ଟ ସେଲ ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟରେ ଗ୍ରୁପ ସି ସିଭିଳିୟାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି…