Browsing Tag

aswini kumar

ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ଆର ଅଶ୍ୱିନ୍

ପୂର୍ବତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଥିବ ପଟେଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ ରେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି । ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ ଏବଂ ଲେଗ୍…