Browsing Tag

best life style

ଧଳା ଗୋଲମରୀଚ ସେବନ ଦ୍ଵାରା କମିବ ମଧୁମେହ, ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଉପାୟ

ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବା ଧଳା ଗୋଲ ମାରୀଚ। କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପକାର ଦେଇଥାଏ। ଧଳା ମରୀଚର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ଼ରୁରୀ। ଧଳା ଗୋଲ ମରିଚ ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ…

ନିଜ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନେ କରନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ, ଶରୀର ରହିବ ସୁସ୍ଥ

ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହୃଦୟ ଜନିତ ରୋଗ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ଵାରା କିପରି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ହୃଦୟକୁ ଠିକ୍ ରଖି ପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ…