Browsing Tag

big event

ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହେବ ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ: ଆଇଫୋନ୍ 14 ସିରିଜ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରଡକ୍ଟ , ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ…

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଛି ବର୍ଷ ଅନୁପାତରେ ସବୁ ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଲ ଗ୍ୟାଜେଟ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଆଇଫୋନ୍ 14 ସିରିଜର ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି…