Browsing Tag

crocodile sarcosuchus

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ କୁମ୍ଭୀର, ଯିଏ ଡାଇନୋସୋରଙ୍କୁ ବି ମାରି ଖାଇଯାଉଥିଲା

ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଡାଇନୋସୋର ଏବଂ ମେମଥ ଭଳି ବିଶାଳକାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ । ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅବଶେଷ ଏବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଶାଳକାୟ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜଣାପଡୁଛି । କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ…