Browsing Tag

Dan Bilzerian Poker King

‘ପ୍ଲେ ବଏ’ ଡେନ : ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗୁଥିଲା ଝିଅଙ୍କ ଲାଇନ ସେ ଥିଲେ ଏହାର ଦିଓ୍ଵାନା

ଭାରତରେ ଜୁଆ ଖେଳିବା କିମ୍ବା କ୍ୟାସିନୋ ଖୋଲିବା ଅବୈଧ । କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେତେକ ଦେଶ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହିସବୁ କାମ କରିବା ବୈଧ। ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଆଇନ ରହିଛି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି କେବଳ ଜୁଆ ଖେଳି ଖେଳି କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୁନିଆର…