Browsing Tag

different atta

ଗହମ ଅଟା ଖାଇ ଖାଇ ବୋର ହୋଇଗଲେଣିକି, ତେବେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଟା

ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ | ଖରାଦିନେ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁ ଠିକ ସେମିତି ଶୀତଦିନେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ | ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖିଆଯାଏ ଯାହା ଶରୀର ଉପରେ ଗରମ…