Browsing Tag

drinking milk

ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ନିଦ ହୁଏ କି ? ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା କେତେ ଉପକାରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ କିପରି ଓ କେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା । ତଥାପି ଆମେ ଖାଇଥାଉ । ଦୁଧ ଏକ ପୈାଷ୍ଟିକ ପାନୀୟ ଭାବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଦୁଧରେ କାଲ୍‌ସିୟମ୍‌, ପ୍ରୋଟିନ୍‌, ଫସ୍‌ଫରସ୍‌ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ…