Odisha News
Browsing Tag

dth services

ଏଣିକି ମହଙ୍ଗା ହେବ ଟିଭି ଦେଖିବା ! ହଟିଲା ମାଗଣା ଚ୍ଯାନେଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିମାସରେ କେତେ କରିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଏଣିକି ଟିଭି ଦେଖିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା । ଆଉ ରହିବନି ମଗଣା ଚ୍ଯାନେଲ୍ । ସମସ୍ତ ମାଗଣା ଚ୍ଯାନେଲ୍ ଏଣିକି ହୋଇଯିବ ପେ ଚ୍ଯାନେଲ୍ । ଯାହା ଫଳରେ ଟିଭି ବେସିକ୍ ପ୍ଯାକେଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିକମରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର କମ୍ପାନୀ…