Browsing Tag

f2 race

ଜେହାନ ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ଜିତିଲେ F2 ରେସ୍

ଭାରତୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଜେହାନ ଦାରୁୱାଲା ରବିବାର ଦିନ ସାଖିର (ବହାରେନ) ରେ ସାଖିର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ରେସ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ମୁଲା ଟୁ ରେସ ଶୋ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜେହାନ। ଫର୍ମୁଲା ଟୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମିକ୍ ଶୁମାଚର୍ ଏବଂ ଡାନିଏଲ୍ ଟିକେଟ୍ମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ…