Browsing Tag

fish head

ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ଡିପ୍ରେସନ ଦୂର ସହିତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ ରଖେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏହା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହାର ମୁଣ୍ଡର ଅଂଶ ମାଛ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଟେ। ହଁ, ମାଛର ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ଭରପୂର। ମାଛ ପାଟିକୁ କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ ବରଂ ଏହା…