Browsing Tag

game news

ନିରଜ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସବୁ ରେକର୍ଡ, ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଜିତିବାରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ

ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋୱର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମ୍ମାନଜନକ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଠିକ୍ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୮୮.୪୪ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହିତ ଶୀର୍ଷ ବା ଟପ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଜମ୍ପ ମାରିଥିଲେ। ଏହା…