Browsing Tag

Hero Electric scooter

ମାତ୍ର ୪୬ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ Hero Electric Flash LX(VRLA), ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ

ଦିନକୁ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ୍‌ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଚାଲିଛି। ଏମିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍‌ ରହିଛି କି ? ଆପଣ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଚନ୍ତି, ତେବେ Hero କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟରHero Electric…