Browsing Tag

lover fell into well

ପ୍ରେମ କରି ହଟହଟା, ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖାକରିବାକୁ ଯାଇ କୂଅରେ ଗଳିପଡିଲା ପ୍ରେମିକ

କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରେମ କୁଆଡେ ଅନ୍ଧ। ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ପ୍ରେମିକା-ପ୍ରେମିକ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ କିପରି ଅନ୍ଧ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ୟୁପିର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୌର ବିଜନୋର ମାତି ଅଞ୍ଚଳରେ। କଥା କ’ଣ କି, ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖାକରିବାକୁ ନୂଆ…