Browsing Tag

macha chechda

ରାତିରେ ଡିନରରେ ବନାନ୍ତୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଛ ଛେଞ୍ଚଡା, ସ୍ୱାଦ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟି ଖାଇବେ

ଆପଣ ଆଜି ଡିନରରେ କିଛି ନୂଆ ସ୍ୱାଦରେ ମାଛ ଛେଞ୍ଚଡା ବନାନ୍ତୁ। ଆମିଷ ବାରରେ ଆପଣ ସକାଳେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ରାତିରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକାଇ ବଢ଼ିଆ ଛେଞ୍ଚଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟୀ ମାଛ ଛେଞ୍ଚଡା ନେଇ ଆସିଛୁ। ଯାହାକୁ ବନାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…