Browsing Tag

madness in love

ଏହି ରୋଗ ଯୋଗୁ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ସବୁ ସୀମା ଟପିବାକୁ ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ରାଜି

ଆଜିକାଲି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଯିଏ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ତା’ ସହ ଜୀବନ ସାରା ରହିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ…