Browsing Tag

mahamrutyunjya mantra

ମନରେ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦିନରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର

ଭଗବାନ ଶିବ ସାକାର ଏବଂ ନିରାକାର ଦିଇଟି ରୂପରେ ସବୁ ସାଂସାରିକ ପୀଡାକୁ ଦୁର କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ଏହି ଭାବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ଦୋଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ସୁଖର ପରିଣାମ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଶିବ ସ୍ମଶାନ ବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ…