Browsing Tag

mail delete option

ଜିମେଲ୍ ଆପଣାଇଲା ଏଭଳି ଉପାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଫାଲତୁ ମେଲ୍

ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜିମେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଏଭଳି କେତେକ ଇମେଲ୍ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମ ଇମେଲ୍ ବକ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ…