Browsing Tag

mexico sky

ହଠାତ ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେଲା ଏକ ବିରାଟ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ

ମଙ୍ଗଳବାର ମେକ୍ସିକୋ ଆକାଶରେ ହଟାତ ଏକ ବିରାଟ ଆକାରର ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପିଣ୍ଡୁଳା ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକାଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ଲୋକେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହିଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକଟି…