Browsing Tag

papad

ବଜାରରୁ ନୁହେଁ ଏଥର ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସାଗୁଦାନା ପାମ୍ପଡ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ୧ କପ୍‌ ସାଗୁ ଦାନା ୧ କପ୍‌ ପାଣି ୧ ବଡ ଚାମଚ ଗୋଲମରୀଚ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାଗୁଦାନା ନିଅନ୍ତୁ। ସାଗୁଦାନାକୁ ୪ ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜାଇ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସାଗୁଦାନା ଭଲଭାବେ ଭିଜି ଯିବ ସେତେବେଳେ…