Browsing Tag

pilotless flight

ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯିବା କାହାର ବା ସ୍ୱପ୍ନ ନଥାଏ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ହେଉ ଅବା ନିଜ ସୌକ ପାଇଁ, ଅନେକ ଜଣ ଏଥିରେ ବସି ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କିଛି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଟକୁ ନେଇ ଭୟ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉନାହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମାନେ କିପରି…