Browsing Tag

shatrunjay mountain

ଶତ୍ରୁଞ୍ଜୟ ପାହାଡ ଉପରେ ରହିଛି ୯୦୦ ମନ୍ଦିର

ପାହାଡ ଉପରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ୯୦୦ ମନ୍ଦିର । ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଠାରେ ବୁଲିଆସନସ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ର ଏହି ସ୍ଥାନ କୁ ... ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏ ନିଜର ବିବିଧତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ…