Browsing Tag

shees mahal

ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ବେଗମ ମାନଙ୍କ ଆରାମ ସ୍ଥଳୀ ‘ଶିଶ ମହଲ’କୁ ବି ଦିଆଯିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା

ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସାତୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ 'ତାଜ ମହଲ' ଅନ୍ୟତମ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ମାତ୍ର ପ୍ରେମର ନୁହେଁ । ନିଜର ସୌଖିନ ଗୁଣ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନ ନିଜର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବେଗମ ମମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତ ଏହାକୁ…