Browsing Tag

side effect of eating paneer

ପନିର ପ୍ରେମୀ ସାବଧାନ! ଅଧିକ ସେବନ ସାଜିପାରେ ବିପଜ୍ଜନକ

ପନିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପନିର ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ପନିର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପନିର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କି କି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ... ହାର୍ଟକୁ…