Browsing Tag

Side Effects of Skin Whitening Cream

ଗୋରା ହେବାକୁ ବ୍ୟୁଟି କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା

ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଶ୍ୟାମଳ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଅମାନେ ସଫା ଦିଶିବାକୁ ବ୍ୟୁଟି କ୍ରିମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ତ୍ୱଚାକୁ ଗୋରା କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏହି କ୍ରିମ…