Odisha News
Browsing Tag

sunmoon lake

ଅନନ୍ଯ ହ୍ରଦ: ଏକା ସହ ଯେଉଁଠି ଦେଖିହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ଯ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର

ବିଶ୍ବବିଧାତାଙ୍କ ଏ ସୁନ୍ଦରତମ ସୃଷ୍ଟିର ଗର୍ଭରେ କେଜାଣି କେତେଯେ ରହସ୍ଯ ଏମିତି ଲୁଚି ରହିଛି । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏବଂ ରହସ୍ଯମୟ କାହାଣୀ ଦେଖିବ।କୁ ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି  । ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀର କଥା ଆଗକୁ ଆଣିବା ତେବେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେଯେ ନଦୀ କେତେଯେ ହ୍ରଦ ଏହା ଭିତରେ…