Browsing Tag

UPI based ATM

ଡେବିଟ କାର୍ଡ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବେ ଏମିତି ଏଟିଏମରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ପଇସା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ପ୍ରତିଦିନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି। ମଣିଷ ବି ଏମିତି ଜିନିଷ ସହିତ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିଗଲାଣି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କେତେକ ମାତ୍ରାରେ ସୁବିଧା ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇରାଣରେ ପକାଉଛି। କିନ୍ତୁ…