Browsing Tag

upma

ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ୱାଦ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦହି ଏବଂ ବ୍ରେଡରେ ଟେଷ୍ଟୀ ଉପମା

ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ସ୍ନାକ୍ସରେ ପାଇଁ ଉପମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଲଦି ଅପ୍ସନ ଧରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଜି ଉପମା କଥା କହୁନୁ ବରଂ ବ୍ରେଡ ଏବଂ ଦହିରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଉପମା କଥା କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଉପମା ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ।…

ନୂଆ ସ୍ୱାଦର ବନାନ୍ତୁ ଉପମା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍‌ ଉପମା

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍‌ଟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ପୂରା ଦିନ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍‌ ଉପମା ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛୁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ…