Browsing Tag

user of honey

ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମାତ୍ର ତିନି ଟୋପା ମହୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ…

ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ । ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ । ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ । ଯକ୍ଷ, ରକ୍ଷ ଓ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କବଳିତ । ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ପ୍ରେମ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ବାଛିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଅବିଶ୍ବସନୀୟ…