Browsing Tag

Vastu Tips for Sleep

ରାତିରେ ସଠିକ୍ ନିଦ ହେଉନାହିଁ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ସହିତ ଜଡିତ କଥା ଏବଂ ଉପାୟ

ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଦଜନିତ ସମସ୍ଯା ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ନିଦ ନ ହେଲେ ମନ-ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀର ଭଲ ରହେ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ଯକ୍ତି କିଛିଦିନ ବିନା ଖାଦ୍ଯରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ନିଦ୍ରା ନ ହେଲେ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ନିଦ ନ…