Browsing Tag

veg patato cutlet

ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗରମ ଗରମ “ଭେଜ ପଟାଟୋ କଟଲେଟ”ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ । ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ଛୁଆ ଠାରୁ ବୁଢା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ "ଭେଜ ପଟାଟୋ କଟଲେଟ"…