ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି App ରୁ କରିପାରିବେ ଭଲ ସପିଙ୍ଗ

ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନେକ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଠିକ ଭାବେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଫିଚର୍ ଆଣିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସପିଙ୍ଗ କରି ପାରିବେ। ସେ ପୁଣି ଅତି ସହଜରେ। ଏହି ନୂଆ ଏଡିସନରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରୁ କେବଳ ଏକ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ମେଟା ମାଲିକାନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ଆପ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏଡିସନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆପରୁ ନିଜେ ସପିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବ୍ୟବସାୟ ଆପରେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯଦିଓ ଏହି ଫିଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବ୍ରାଜିଲ, କଲମ୍ବିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭାରତର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ନୂଆ ଏଡିସନ ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆପ୍ ଏକ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ପରି ହୋଇଯିବ। କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପରୁ ସିଧାସଳଖ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। WhatsApp ର ଏହି ଫିଚର୍ ମୁଖ୍ୟତଃ JioMart ର ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ଆପ୍ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ନାହିଁ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.