Browsing Tag

silent city

ଜାଣନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବର ଏମିତି ଏକ ସହର ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡିରହିଛି ଶୂନଶାନ

ଆରବ ଦେଶ ଗୁଡିକର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୁସଲମାନ ବା ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି । ହୁଏତ ଖୁବ କମ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆରବ ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ । ସେମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ…