Browsing Tag

air quality

ଏବେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକେସନ୍‌ ର Air Quality

ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ କେବଳ ଆମକୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇନଥାଏ ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ଟୋଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା, ଶସ୍ତା ଦାମରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଖୋଜିବା, ଘର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନାଭିଗେଟ କରିବା ସହ ପାଖା ପାଖି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଆମେ ସେହି…