Browsing Tag

hing benefits

ପୌରୁଷତ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ ହେଙ୍ଗୁ, କରନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର

ହେଙ୍ଗୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ। ହେଙ୍ଗୁ ପାଚନ କ୍ରିୟା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ବିଛା କାମୁଡିବା ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍‌ କରିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ। ଆଉ କ’ଣ ରହିଛି ଏହାର ଫାଇଦା.. - ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ହେଙ୍ଗୁକୁ…