Browsing Tag

kali dakshineswar

୧୬ଟି ମକଦ୍ଦମା ଜିତି ରାଣୀ ରାସମଣି ଏପରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଭବ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଜାଣନ୍ତୁ…

୧୮୫୦ ଶତାଦ୍ଦୀରେ କଲିକତାର ଉତ୍ତରରେ ହୁଗୁଳୀ ନଦୀ ତଟରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି କିଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ କଲିକତାର ଜାନ୍‌ ବଜାରର ଜଣେ ଜମିଦାର ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ରାସମଣି ବହନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ମହିଳା ମନ୍ଦିର…