Browsing Tag

mirabai chanu biopic

ଅଲମ୍ପିକ ବିଜୟିନୀ ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେବ ଫିଲ୍ମ, ନିଜେ ୱେଟଲିଫ୍ଟର ଦେଲେ ଅନୁମତି

ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଦେଶର ନାଁ ରଖିଥିବା ୱେଟ ଲିଫ୍ଟର ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ। ଚାନୁଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଏକ ମଣିପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ହେବ। ଏନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଚାନୁ ଓ ଇମ୍ଫାଲର ସେଓତି ଫିଲ୍ମସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ…