Browsing Tag

shukra niti for happy life

ସଂସାରରେ ଏହି ବଦ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖିଲେ ହୋଇପାରିବ ସୁଖି

ବିଦୂର ନୀତି, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଭଳି ଶୁକ୍ର ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀତିଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଯାହା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟର ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ନୀତି ଶୁକ୍ର ନୀତିରେ ରଚିତ…