Browsing Tag

side effects of cumin seeds

ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆଦୌ ଖାଆନ୍ତୁନି ଜିରା, ଚାଲିଯାଇପାରେ ଜୀବନ

ଭାରତୀୟ ମସଲା ମଧ୍ୟରେ ଜିରା ପ୍ରମୁଖ। ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜିରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା ସବୁଥିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଜିରାର ବି କେତେକ ସାଇଡ୍‌ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜିରା ଖାଇବାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା…