Browsing Tag

unlimited call

jioର ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି: ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ,ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ସବୁ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ

ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ । ସେଲିବ୍ରେସନ ପୂର୍ବରୁ Jio ତାର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଉପହାର ନେଇଆସୁଛି । jio ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନୂତନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନାକୁ Jio Happy New Year ୨୦୨୨ ଅଫର୍ କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ଲାନରେ…