Browsing Tag

feneel seeds

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପରେ କାହିଁକି ଖିଆଯାଏ ପାନମଧୁରୀ ? ଯଦି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ପଢନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ

ଆପଣ ପ୍ରାୟେ ସବୁ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପରେ ପାଖରେ ପାନମଧୁରୀ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିବେ । ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇ ସାରିବାପରେ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଖାଇବା ପରେ କାହିଁକି ପାନମଧୁରୀକୁ ଖିଆଯାଇଥାଏ ? କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଥର ଖାଇବା ପରେ ପାନମଧୁରୀ…