Browsing Tag

first android smartphone

ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡକୁ ପୂରିଲା ୧୨ ବର୍ଷ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା

ଆଜି ବା ନଭେମ୍ବର୫ ତାରିଖକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ ଅପରେଟିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମକୁ ୧୨ ବର୍ଷ ପୁରଣ ହୋଇଛି । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡInc ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଗୁଗଲ ଏହାକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଆସିଥିଲା ଯଦିଓ ଏହାର କମରସିଆଲ ଲଂଚିଙ୍ଗ…