Browsing Tag

lover dream

କ’ଣ ଆପଣ ସ୍ବପ୍ନରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କ’ଣ ଅର୍ଥ

ପ୍ରତ୍ଯେକ ମଣିଷ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। କେତେକ ଥର ଏମିତି କିଛି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖି ମଣିଷ ଡରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ବପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ବିଲକୁଲ ସତ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ବପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ଯେକ ସ୍ବପ୍ନର ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ବ…